Ana Sayfa / 2014 Yeni İş Kanunu Yeni İşçi Hakları

 İş Kanunu´na göre bir çalışan haftada en fazla 45 saat çalışabilir. İşçinin fazla çalışma yapması ona normal ücretinden daha fazla bir gelir getirir. İşveren, işçiyi fazla çalıştırdığı her bir saat için saat ücretinin yüzde 50´si kadar zamlı ödeme yapmak zorundadır.

SERBEST ZAMAN İSTEYEBİLİR

Yani işçinin saatlik ücreti 20 liraysa, fazla mesai yapan işçiye her bir saat için 30 TL vermek zorunda. İşçi eğer isterse fazla mesai karşılığında zamlı ücret değil, serbest zaman talep edebilir. İşçi fazladan çalıştığı her bir saat için, 1 saat 30 dakika serbest zaman elde eder. Bu şekilde fazla mesai sonrası ilk çalışma gününde erken paydos yapabilir veya bir çalışma günü tatil elde edebilir. İşçi bu hakkını altı ay içinde kullanmak durumunda.

FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA...

Fazla mesainin dışında bir de fazla süreli çalışma var. İş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 31 saat ila 44 saat arasında belirlenmiş olan işçilerin, 45 saate kadar yaptıkları fazla mesailer, ´fazla sürelerle çalışma´ olarak ifade ediliyor. Fazla sürelerle çalıştırılan işçiye her bir saat için yüzde 25 zamlı ücreti ödenir.

ONAY YOKSA HAKLI FESİH VAR

İşveren, fazla mesai ve fazla sürelerle çalışma için işçilerden her yılbaşında yazılı muvafakat almalı. İşçi bir önceki yıl fazla çalışmaya muvafakat göstermiş olmakla birlikte bir sonraki yıl muvafakat vermeyebilir. Evlenen veya çocuk sahibi olan işçi evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra fazla mesai yapmak istemeyebilir. Dolayısıyla bir önceki yıl verdiği muvafakat fazla mesaiye nay anlamına gelmez. Bu nedenle işten çıkartılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğacaktır.

FAZLA MESAİDE SINIR 270 SAAT

İşçi rıza gösterse de, yılda 270 saatten daha fazla mesai yapamaz. İşçiye verilecek farklı bir işte bu sınırın aşılması veya işçiyi geçici görevle başka bir işyerine göndermek suretiyle 270 saati geçen fazla çalışma yaptırılması söz konusu olamaz.

Bordrodaki bölüme dikkat

Fazla mesai sınırı hesaplanırken 30 dakikadan az yapılan fazla mesailer 30 dakika olarak, 1 saatten az yapılan fazla mesailer de 1 saat olarak değerlendirilir. Dolayısıyla çalışan maaş alırken bir önceki ay yaptığı fazla mesaiyi gösteren bölüme dikkat etmeli ve bu bölümdeki fazla mesai ücretlerini kendileri de kontrol etmeli.

Fazla mesailer için şikayet etme hakkı

İşçiler kendi onayları olmadan, 270 saatin üzerinde yaptırılan, karşılığında fazla mesai ücreti ödenmeyen fazla çalışmalar için işvereni şikayet edebilirler. Bu nedenle yapılacak şikayetler için iki yol söz konusu. İlk olarak işyerinin bağlı olduğu ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya doğrudan ALO 170 hattını arayarak şikayet gerçekleştirilebilir.

Hak aramalarda zaman aşımı 5 yıl

İşçiler, fazla mesai için 5 yıl içerisinde dava açabilirler. Ücret alacaklarında zamanaşımı 5 yıl olduğu için fazla mesai alacağı için dava açabilmek için bu süreyi geçirmemek gerekmektedir. Fakat fazla mesai konusunda ispat yükümlülüğü işçiye aittir. Yani işçi fazla mesai yaptığını, işveren de fazla mesaiye karşılık ödeme yaptığını ispat etmek durumundadır. İşçi fazla mesai yaptığını şahitler ve belgeler ile ispatlayabilirse geçmişte yaptığı fakat karşılığını alamadığı fazla mesai ücretlerini yasal faiziyle birlikte alabilir.