Ana Sayfa / Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi Nasıl Geri Alınır ?

 Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada da takip ettiğiniz üzere, bankalar tarafından geçmişe yönelik 10 yıllık, alınmış olan haksız ve hukuka aykırı bedellerin iadesine ilişkin Yargıtay ve hakem heyetleri kararları mevcut. Ancak her ne kadar bu sürecin basit bir şekilde başlayıp sonlanacağı şeklinde bir tutum sergileniyor olsa da, bu bedelleri tahsil etmek o kadar da kolay değil maalesef. Çünkü ne bankalar yargı kararlarına uyup bedelleri ödüyor ne de tüketiciler bu konuda yeterli bilgiye sahip ve mevzuata hakim. Dolayısıyla tüketiciler avukat yardımı olmaksızın basit bir şekilde bu bedelleri tahsil edebilecekleri olgusunda yanılgıya düşebiliyorlar. Sizlere kısaca bu sürecin nasıl işlediği ve neler yapılması gerektiği ile ilgili net ve basit bir anlatımla yardımcı olmaya çalışacağız. Lütfen bu makalemizi okumadan ve uzman bir hukukçudan destek almadan mağdur duruma düşmek için acele etmeyin J

Kredi Dosya Masrafını Geri Almak İçin Hangi Yöntemleri İzlemelisiniz ?

Öncelikle kredi müşterisi olduğunuz ve sizden haksız bedel tahsili yapmış olduğunun düşündüğünüz banka genel müdürlüğü’ ne banka kayıtları, ilgili sözleşme ve dekontların tarafınıza teslimi ve haksız olarak alındığı düşünülen bedellere ilişkin tespit talebini içeren ihtarnameyi fax, e-mail, noter kanalı ya da iadeli taahütlü mektup vasıtasıyla gönderiniz.

Bu ihtarnameye rağmen ödenmeyen bedellere göre Tüketici Hakları Hakem Heyetlerine yada Tüketici Mahkemeleri’ ne başvurmanız gerekmektedir. 2014 Yılı itibariyle tüketici hakem heyetlerinin 1.272,19 TL’ ye kadar olan meblağlarla ilgili vereceği kararlar kesin hüküm yani ilam niteliğindedir. Eğer iadesini talep ettiğiniz bedel bu rakamdan yüksekse Tüketici mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir.

Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Hakları Hakem Heyetleri’nin Görevi Nelerdir ?

Her il ve ilçe merkezinde valilik ve kaymakamlıklarda toplanan bu heyet, tüketicilerin sorunlarını karara bağlamaktadır. Heyetin verdiği karar ilam niteliğinde olduğundan İcra takibine Konulması gerekmektedir. Bu kararı icraya koymadan da ödeme yapan bankalar olduğu gibi haciz aşamasına kadar dahi ödeme yapmayan bankalar mevcuttur dolayısıyla bu aşamada eğer bilgi sahibi değilseniz avukattan yardım almanız yerinde bir karar olacaktır.

Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Mahkemeleri’ nin Görevi Nelerdir ?

Kredi Dosya Masraflarının geri alınması için Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırının üstündeki bedellerde, Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığı gerçeğidir. Bu nedenle haksız şarta ilişkin herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde uzaman bir hukukçu ya da avukattan yardım almalısınız. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır. Bankadan alınan bir ev kredisinde banka tarafından tüketiciden dosya masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir. Aşağıda bu konuya ilişkin bir mahkeme kararı yer almaktadır. Tüketici Mahkemelerinde dava açılması harca tabi değildir. Her sene değişen oranlarda gider avansı, davayı açarken peşin ödenmekte ve bilirkişi ücretleri de tüketici tarafından yatırılmaktadır. Dava sonucunda tüketici haklı bulunduğu taktirde tüm bu bedeller ve avukat tutmanız halinde vekalet ücreti de davalı bankadan tahsil edilebilecektir. Sonuç olarak unutulmamalıdır ki her bedelin iadesi mümkün değildir bu nedenle tüm bu işlemleri bir avukat aracılığıyla yapmanız menfaatinize olacaktır..